کل کاربران : 581030
کاربران امروز : 249
بازدید امروز : 256
کاربران دیروز : 217
بازدید دیروز : 218
کاربران آنلاین : 20

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
آیین نامه ، قوانین و مقررات اولین جشنواره مرشدی استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند
     

آیین نامه ، قوانین و مقررات

اولین جشنواره مرشدی استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند

 

 

1.                        رده های سنی عبارتند از:

  1.      رده سنی بصورت آزاد بوده و تمامی سنین میتواند در این جشنواره شرکت نمایند.
  2.       هر زورخانه میتواند فقط یک مرشد را به این جشنواره معرفی نماید.
  3.      انتخاب اشعار مناسبتی، حماسی  با توجه به هفته بسیج مورد توجه بیشتری خواهد بود.
  4.         هنگام انجام مسابقه در صورت ایجاد نقص در ضرب ، پس از تعویض وسیله ضمن احتساب زمان تلف شده ، مسابقه ادامه می یابد یا بنابه تشخیص سرداور، مسابقه در زمان مناسب دیگری تجدید خواهد شد.
  5. حضور در جلسه توجیهی روز ورود ورزشکاران الزامیست . در صورت عدم حضور هریک از افراد مذکور ، اعتراضات آن تیم رسیدگی نخواهد شد .
  6.      زمان اجرای هر مرشد به مدت 1۰ دقیقه است که شامل کلیه بخشهای ورزش می باشد. مدیریت در زمان بندی برای اجرای ضرب و آواز در هر بخش ورزشی بعهده شرکت کنندگان است
  7.      محل برگزاری:  زورخانه امیر عرب
  8.      زمان برگزاری اولین جشنواره مرشدان پنج شنبه مورخه 6/9/93 ساعت 15می باشد.

 

اصول کلی داوری

 

 

 

 

 

 

 

10. هماهنگی ریتم و خواندن در مرشدی یک اصل است. اگر هماهنگی وجود نداشته باشد (حتی یکبار در هر بخش ورزشی)، باعث صفر شدن امتیازات

11. هر سه داور در همان بخش می شود.

12. هماهنگ نبودن ریتم و ورزش ( جفت نبودن ضرب با حرکت ورزشی) یک اصل است. در هر قسمت از ورزش(حتی برای یکبار)، باعث صفرشدن

13. امتیاز بخش ضرب در همان بخش می شود.

14. حفظ اصالت موسیقی زورخانه ای ( ضرب نوازی و آواز ) یک اصل است. اجرای تقلیدی تصانیف و مداحی های نامناسب ممنوع بوده و امتیازات شعرو سلفژ در همان بخش ورزشی صفر محسوب می شود.

15. زمان اجرای هر مرشد به مدت 10 دقیقه است که شامل کلیه بخشهای ورزش می باشد. مدیریت در زمان بندی برای اجرای ضرب و آواز در هر بخش ورزشی بعهده شرکت کنندگان است.

 

 

ملاحظات داوری بخشهای مختلف

 

 

 

 

ضرب

16. میزان امتیازات ضرب بر اساس ارزیابی داوران در هر بخش به صورت ذیل می باشد:

17. عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف ×

18. یک امتیازی ۱ امتیاز ۰ امتیازدو امتیازی ۲ امتیاز ۱ امتیاز ۰ امتیازسه امتیازی ۳امتیاز ۲ امتیاز ۱ امتیاز ۰ امتیازچهار امتیازی ۴امتیاز ۳امتیاز ۲ امتیاز ۱ امتیاز ۰ امتیازپنج امتیازی ۵ امتیازی ۴امتیاز ۳امتیاز ۲ امتیاز ۱ امتیاز

19. سونوریته: صدای مطلوب و زیبای ساز است به تعبیری دیگر، مرشد بتواند با ضرب نوازی صدای مناسب ایجاد تا ۱۰۰ درصد در مجموع کل امتیازات ضرب تاثیرگذار است

20. ضدضرب: سکوت بجای ضرب قوی

21. سنکب: کشش ضرب ضعیف بر روی ضرب قوی، اجرای تاکیدی ضرب ضعیف، نوعی برخورد میان ریتم و میزان

تعدد ریتم و میزان: تنوع در ریتم و میزان اجرای میزان های مختلف در یک ریتم و اجرای ریتم های مختلف

22. زنگ: استفاده بجا از زنگ ( استفاده بیش از حد از زنگ ارزیابی منفی دارد.)

23. نوانس: حس و حالتی که حجم صدا را کم و زیاد می کند، و میزانِ توانِ تندی و کندی که به صدا داده می شود و کمک می کند که آهنگ دریکنواختی نباشد. به تعبیری دیگر، مرشد از ابتدای نواختن تا انتها همه را به صورت قوی یا ضعیف اجرا نکند و لحظاتی از قطعه را بصورت ضعیف اجرا شود. (F و لحظاتی بصورت قوی (فورته (P (پیانو

24. اکلنوازنده: شیوه انجام و چگونگی ارتباط اجرا کننده با ساز است. به تعبیری دیگر، صحیح نشستن نوازنده و اجرای درست حالت های نوازندگی

25. ادبیاتوآواز

26. سرفصل های امتیازدهی در بخش ادبیات و آواز :

27. ادبیات: تناسب شعر با حرکت ورزشی، تلفیق شعر و موسیقی ، انتخاب شعر ، صحیح خوانی، واضح خوانی ، ...

28. üجنس صدا

29. üوسعت صدا و راحت خوانی

30. üسلفژ و نوانس

31. راهنمای امتیازدهی بخش جنس صدا: عالی ۵،خیلی خوب ۴، خوب ۳، متوسط ۲ و ضعیف ۱ امتیاز

  1. 32.  راهنمای امتیازدهی بخش وسعت صدا: عالی ۵،خیلی خوب ۴، خوب ۳، متوسط ۲ و ضعیف ۱ امتیاز

33. راهنمای امتیازدهی بخش سلفژ و نوانس: عالی یاخیلی خوب ۲، خوب یا متوسط ۱و ضعیف ۰ امتیاز

34. راهنمای امتیازدهی بخش ادبیات:

35. تناسب شعر با حرکت ورزشی-تلفیق شعر و موسیقی-انتخاب شعر-صحیح خوانی شعر-واضح خوانی شعر

36. ۶- سلفژ: علم صداسازی، پیداکردن گام صدا و استفاده بهینه از محدوده صدایی و دقیق کردن صدا در محدوده صوتی ( خارج نخواندن )

37. نوانس: حس و حالتی که حجم صدا را کم و زیاد می کند، و میزانِ توانِ تندی و کندی که به صدا داده می شود و کمک می کند که آهنگ در(P یکنواختی نباشد. به تعبیری دیگر، مرشد از ابتدای آواز تا انتها همه را به صورت قوی یا ضعیف اجرا نکند و لحظاتی از قطعه را بصورت ضعیف (پیانواجرا شود. (F و لحظاتی بصورت قوی (فورته

38. وسعت صدا: توانایی خواندن در گامهای بالا

39. راحت خوانی( نرم خوانی): اجرای درست و راحت خواننده در سرمایه صوتی خودش

40. - جنس صدا: نوع و کیفیت و زیبایی صدا

41. - واضح خوانی: ادای کامل کلمات شعری بدون ابهام برای شنوندگان و پرهیز از جویده خوانی

42. - تلفیق شعر و موسیقی: انتخاب مناسب دستگاه آوازی با محتوای شعر، پرهیز از ناتمام ماندن و تقطیع نامناسب اشعار در هر بخش، تناسب محتوایشعر با ریتم انتخابی، تناسب محتوای شعر با ملودی و حرکت ورزشی مربوطه

43. - صحیح خوانی اشعار: تلفظ صحیح کلمات مندرج در اشعار

44. - انتخاب اشعار: محتوای اشعار

 

آخرین بروز رسانی : 1394/02/17 11:41:21  تعداد مشاهده : 3621  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت

 

 


سه شنبه
1 بهمن 1398
25. جمادي‌الاول 1441
2020 Jan 21

 

هیئت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی استان خراسان جنوبی


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS